چهارشنبه, 28 شهريور 1397

عنوان : عملیات جدولگذاری معابر جدید الحداث واقع در محله نوبنیاد توسط واحد عمران شهرداری شازند در راستای ارائه خدمات به شهروندان وجمع آوری ومهار آبهای سطحی شروع ودر حال انجام می باشد.
کد خبر : ۲۸۳۴
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۳/۱۹ 
ساعت : ۹:۱:۵۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند