سه‌شنبه, 29 آبان 1397

عنوان : نشست اقازاده استاندار مركزی با اعضای شورای اسلامی شهرستان، رؤسای شورای شهرها و بخشها ، مهندس شعبانی شهردار شازندو شهرداران شهرستان شازند
کد خبر : ۲۸۱۷
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۶:۸:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند