سه‌شنبه, 29 آبان 1397

عنوان : سامانه137شهرداری شازند گامی نوین در عرصه محله محوری وشهروند مداری
کد خبر : ۲۸۱۶
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۲۵:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند