سه‌شنبه, 29 آبان 1397

عنوان : ‍ بازدید میدانی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر شازند در سطح شهر درراستای خواسته های شهروندان علاوه بر رسد و نظارت كلیه اقدامات مجموعه شهرداری توسط شهردار،بازدیدهای دوره ای نیز با حضوراعضای محترم شورای اسلامی شهر ومسئولان واحدهادرجهت رفع نواقص و نظارت دقیق دراجرای پروژه ها با هدف تحقق خواسته ها و افزایش رضایت مندی شهروندان محترم صورت میگیرد .
کد خبر : ۲۸۱۵
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۸:۱۸:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند