سه‌شنبه, 29 آبان 1397

رو عنوان : 17مرداد ماه روز خبر نگار گرامی باد.
عنوان : 17مرداد ماه روز خبر نگار گرامی باد.
کد خبر : ۲۸۱۳
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۸:۵۸:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند