سه‌شنبه, 29 آبان 1397

عنوان : آگهی مناقصه: اجرای پروژه تكمیل منبع آب 1000متر مكعبی سرآسیاب شازند(زمان دریافت اسناد از تاریخ 20/4/97 لغایت6/5/97
کد خبر : ۲۸۱۲
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۱/۲۸ 
ساعت : ۷:۱۰:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند