چهارشنبه, 25 مهر 1397

عنوان : آگهی مناقصه اجرای پروژه كف فرش واصلاح پیاده روهای سطح شهر شازند شامل تخریب انواع بتن وبرچیدن فرشكف آجری یا موزاییكی با هر نوع ملات-برش اسفالت -خاكبرداری-تهیه جداول بتنی زمان دریافت اسناد از تاریخ 7/4/97 لغایت 23/4/97
کد خبر : ۲۸۱۱
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۱/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۱۹:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند