چهارشنبه, 25 مهر 1397

عنوان : صبح امروز شعبانی شهردار شازند به اتفاق جمعی از مسئولین شهرداری با جناب آقای حسینی رئیس دادگستری، وآقای یادگاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند دیداروضمن تبریك بمناسبت هفته قوه قضائیه ازایشان و سایر پرسنل دادگاه تقدیر نمودند.
کد خبر : ۲۸۱۰
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۱/۱۳ 
ساعت : ۱۵:۲۷:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند