چهارشنبه, 25 مهر 1397

عنوان : آگهی مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر از تاریخ 1/3/97تا17/4/97
کد خبر : ۲۸۰۸
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۱/۱۰ 
ساعت : ۱۳:۲۰:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند