دوشنبه, 1 مرداد 1397

رو عنوان : برف روبی معابر
عنوان : در روز های برفی
زير عنوان : توسط خدمات شهر و موتوری شهرداری شازند
کد خبر : ۲۳۸۸
تاريخ :
 ۷۷۳/۰۷/۰۱ 
ساعت : ۱۲:۵۰:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با بارش برف سنگین در واپسین روزهای پاییزی، واحد خدمات شهر و موتوری شهرداری با حداکثر توان و تجهیزات خود نسبت به پاکسازی معابر و انتقال برف توسط ماشین آلات از کوچه و خیابانها اقدام  نمودند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند